Diagrammets makt: mer statistik för Maktverktyget

Som ni säkert redan vet så är jag väldigt förtjust i datavisualiseringar av olika slag. När jag började utarbeta maktverktyget så kändes det viktigt att få med visualiseringar av mätningarna med fokus på utvecklingen av ett centralt index. När jag nu har börjat skriva på ett slags rapport om det här arbetet så blir det än mer intressant att se hur mätningarna har utvecklats. De senaste dagarna har jag labbat med diagramverktyget Canvasjs, och blev så förtjust i det så att jag omedelbart implementerade det på Maktverktygets statistiksida. Canvasjs är snabbt och kan ta många datapunkter vilket har gjort det enkelt att göra diagram över all data sedan Maktverktygets begynnelse. Här är en kort analys över läget som det såg ut den 18 februari 2015.

Hur många makt-mätningar görs per dag med Maktverktyget? Som diagrammet nedan visar så varierar det kraftigt. I vanliga fall handlar det om en eller ett par mätningar per dag men några gånger om året intensifieras mätningarna. Anledningarna till detta kan vara att någon delat sitt resultat på Twitter eller Facebook och att ett nätverk börjat jämföra sina resultat med varandra (ex är peaken 2009), att verktyget ingått i en utställning, som den på Moderna Museet 2010 eller att verktyget ingått i ett undervisnings-program. Sedan i början på 2014 har dessa peakar återkommit oftare (med rekordet 234 mätningar den 25 feb 2014) utan att jag riktigt vet vad det beror på, mer än att jag genom mitt statistik-verktyg kunnat se att många mätningar görs i södra sverige. Jag är förstås väldigt nyfiken på att få veta mer om hur verktyget används och den som känner till något om detta får gärna maila mig på jon@brunberg.se.

antal

Ett annat sätt att visa antalet mätningar är att addera nya mätningar till de tidigare för att få ett diagram av ackumulerade mätningar. Här kan man tydligt se hur peakarna bildar trappsteg. Det är intressant att notera att antalet mätningar ökat markant under det senaste året och att ökningen är jämnare under 2015.

antal_ack

Det dagliga MVI-indexet ändrades ganska dramatiskt under de första åren för att sedan stabiliseras mellan 5.2 och 5.3. Stabiliseringen är naturlig: ju fler mätningar som görs desto mer stabilt kommer indexet att bli. Den dramatiska ökningen i början på 2009 har dels att göra med att den hävstångseffekt som uppstod på grund av den första peaken i mätandet, men också att mätningarna i den peaken gjordes av vad jag lite generaliserande uppfattar som välutbildade män i 30-års åldern. Vid den peak som uppstod under utställningen på Moderna Museet så uppstod en ännu större hävstångseffekt men i motsatt riktning som fick indexet att dala.

mvi_alla

Det sista diagrammet visar förändringar av indexet under innevarande månad vilket ger en indikation på vad som händer just nu i Maktverktyget.

mvi_month

Det var alla diagram för denna gång. Men jag lär komma tillbaka med fler exempel i framtiden.

Maktverktyget: på väg mot 3000 mätningar

mmme-logga-web800-sv

Det var länge sedan jag rapporterade från arbetet med Maktverktyget. Inte så märkligt kan man tycka med tanke på att det lever sitt eget liv i högsta välmåga utan några omfattande uppdateringar. I dagarna har det däremot fått en välbehövlig visuell uppfräschning och en mekanisk och språklig genomgång i den engelskspråkiga delen. Det är med andra ord dags att ta maktverktyget utanför den svenskspråkiga sfären på riktigt (80% av mätningarna är gjorda av personer bosatta i Sverige).

Så här långt kanske du undrar vad detta Maktverktyg handlar om? Det är i korthet en webbapplikation där du kan mäta din makt genom att svara på några (ganska) enkla frågor om din bakgrund, dina förutsättningar och din syn på din egen makt. Testa själv på maktverktyg.com!

Det är ännu inte riktigt dags att summera arbetet med detta ganska omfattande projekt men när antalet mätningar går över 3000* så har jag lovat mig själv att jag ska skriva något slags rapport om det hela. I skrivande stund krävs ytterligare cirka 150 mätningar för att nå dit, så för att skynda på processen så utlovar jag härmed ett bokpris – ett (av mig) signerat exemplar av boken Tolerera – till den förste som mäter sin makt OCH registrerar sig med en e-postadress efter genomgången mätning OCH som har en svensk postadress  – efter mätning 2999.

Observera att bokpriset bara gäller nya registreringar och inte om du redan är registrerad och loggar in för att mäta om din makt.

* Med makt-mätningar avses MVI-talet som indexet baseras på, och som visar antal mätningar av en användare av tjänsten. En registerad användare kan mäta om sin makt hur många gånger som helst men kommer ändå bara att bidra med en enhet till MVI-talet.

*

På annan plats: Tänkvärt! Rasmus Fleischer om kritiken mot Michel Foucaults makt-teoretiska byggen. http://copyriot.se/2014/01/26/anti-foucault/

Maktverktyget i undervisningen (igen)

I februari skrev jag om hur Charlotte Cedergren, som undervisar i svenska och religion på Lerums gymnasieskola utanför Göteborg, använde Maktverktyget med sina elever i temakurser om makt. För en månad sedan gjorde hon om testet med en Naturvetarklass i årskurs 1. Denna gång bad Charlotte också eleverna att kommentera sina resultat på bloggen Makt och Sånt genom att svara på följande frågor efter mätningen:

– Vilken faktor påverkar mest vilken makt ni har?
– Blev ni förvånade över resultatet? varför/varför inte?
– Mäter testet makt? varför/varför inte?
– Vilka faktorer kommer att ändra sig över tid? Och inte?

Jag har skummat deras svar för att få en bild av hur de uppfattat testet.

Av de faktorer som eleverna tycker påverkar deras makt, svarar många kontakter, karisma, social ställning och kompetens och hur mycket man syns i media. Några tar upp den ekonomiska faktorn och utbildning, men bara någon enstaka nämner i vilket land man bor eller vilket kön man har som maktfaktorer. Ingen nämner vilken attityd eller inställning man har till makt som en faktor även om någon påpekar att kontexten är viktig. De frågorna dyker inte heller upp i svaren på frågan vilka faktorer som eleverna tror kommer att förändras över tid. Någon skriver att ”de andra faktorerna kräver än (sic) förändring i personlighet vilket är svårt, men inte omöjligt, att göra.” I stället ser man att man kommer att tjäna mer, få en högre utbildning och bredare kontaktnät.

Få av de som svarade, utom någon enstaka, förvånades över att de fick låga maktvärden. Som en av eleverna skrev: ”Nej, jag blev inte förvånad eftersom jag fortfarande är ung utan högskoleutbildning och lön.”

På frågan om huruvida testet mäter makt svarar de flesta med skepsis medan en del tycker att frågorna är relevanta och några att de är ett bra urval med tanke på det korta testet.

Om jag skall tordas dra några som helst slutsatser av det jag läst så är det väl att eleverna verkar ha en ganska bra bild av betydelsen av begreppet makt, men att de är väldigt fokuserade på resurser i form av pengar, kontakter, karisma, media och utbildning och nästan helt avstår från att kommentera attitydfrågorna. Det globala perspektivet är också helt frånvarande medan könsperspektivet tas upp av några få.

I det stora hela har det varit tankeväckande och inspirerande att läsa elevernas reaktioner och jag hoppas att Charlotte Cedergren fortsätter att låta sina elever mäta sin makt med maktverktyget.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Maktverktyget i skolan

Ett sätt att använda Maktverktyget som jag ännu inte utforskat speciellt mycket, är att mäta sin makt, och jämföra resultaten, i grupp. Jag blev därför mycket intresserad när jag häromdagen, via bloggen Makt och vanmakt, upptäckte att en gymnasieskola använt Maktverktyget på just detta sätt i undervisningen.

Jag kontaktade en av lärarna bakom bloggen, Charlotte Cedergren, som undervisar i svenska och religion på Lerums gymnasieskola utanför Göteborg, för att få veta mer. Hon berättade att hon har använt verktyget två gånger, som uppstart till undervisningsteman som handlar om makt, tillsammans med tredjeårselever från Naturvetar- respektive Barn- och fritidsprogrammet.

Så hur gick det till och vad handlade diskussionerna om? Så här skriver Charlotte:

Eleverna gick helt enkelt iväg till en datasal och gjorde testet – reflekterade över vilka faktorer som påverkade deras makt och sedan diskuterade vi i klassrummet fråga för fråga hur de upplevde vilka faktorer som påverkade dem mest, vilka som var svåra att svara på och vad de hade blivit förvånade över.

Flera intressanta saker kom upp i diskussionen: dels blev de upprörda över hur diskriminerad man blev som kvinna (flera tjejer gjorde om testet som man), de blev förvånade över hur rika de ansågs vara i ett globalt perspektiv och de tyckte att det framgick att det lönade sig att utbilda sig. De två sista punkterna här (global rikedom och utbildning) var delvis det vi ville trycka på just i den här klassen eftersom de ofta uttrycker att de känner sig maktlösa och på väg att lite ge upp. Så testet fungerade mycket bra som ett diskussionsunderlag i klassrummet.

De frågor som handlade just om makt de själva direkt kan påverka t ex ambition tyckte de var rätt svåra att svara på – ”hur vet man det liksom” – men diskussionen blev bra eftersom det var stora skillnader i klassen (Barn- och fritidsprogrammet) en del hade tagit det ”högsta” för att de ville vara ambitiösa och/eller kunna påverka sin närmaste omgivning, medan andra tyckte att det kändes jobbigt att svara något alls på de frågorna. I naturklassen var det mycket mer homogent överlag (där fanns det en diff mellan ca 4.7 och 5.8 – och i Bf-klassen mellan ca 3.3-5.1) även när de gällde de ”fluffigare” frågorna.

En diskussion som blev i båda klasserna vad gäller viljan till makt handlade om vilka värderingar som är förknippade med makt – är det fint att vilja ha makt? Är makt bra? Den som vill ha makt bör inte få det, o.s.v.

  Jag kan hålla med henne om att det globala perspektivet på frågorna gör testet lite mindre realistiskt. Man måste ju kunna relatera till den situation man befinner sig i för tillfället, samtidigt som makt inte stannar vid nationsgränserna i vår globaliserade tid. Det finns överlag mycket för mig att lära mig av elevernas reaktioner och åsikter. Hur kan jag t.ex. anpassa de ”mjuka” frågorna så att de blir lättare för yngre människor att besvara?
  Om det finns andra skolor, företag eller organisationer ute i landet som använt verktyget på ett liknande sätt så får ni gärna höra av er till mig på jon@brunberg.se och berätta hur ni gick tillväga och vad resultatet blev. Och glöm inte att följa bloggen Makt och vanmakt!

  Andra bloggares åsikter om , , ,

  Kulturnatt

  Kulturnattens konstparty på Moderna Museet blev en riktigt trevlig historia. Maktverktyget stod, vilket syns i bilden nedan och puttrade i ett hörn av rummet. Cirka 80 nya mätningar registrerades under kvällen. Stort tack till Catrin Lundqvist och Hans Isaksson som satt ihop programmet och till ”zonisarna”, d.v.s. de gymnasiestudenter som medverkade i Zon Moderna som assisterade oss konstnärer under kvällen.

  Fler bilder på andra medverkande akter finns i det här facebook-albumet.

  Maktverktyget återvänder till Moderna Museet under Kulturnatten

  Det blev en lite längre paus i bloggandet än vad jag hade tänkt, vilket egentligen inte är så underligt. När utställningen på Moderna Museet väl avslutades så fanns det så mycket annat som tvunget måste tas tag i. Och jag är inte den som gillar att pytsa ut en liten rad då och då. Men nu när Maktverktyget återigen skall visas upp så spritter också bloggen till liv i vårsolen.
  Scenen är denna gång återigen Moderna Museet och evenemanget After Art: Lee Lozano som är en del av Kulturnatten Stockholm som går av stapeln i morgon lördagen den 24/4 kl 18-22. Den här gången rör det sig om en något nedbantad version som ingår i ett mycket större sammanhang än tidigare, med ett stort antal akter.
  För er som vill se hur det såg ut vid utställningen så finns den här dokumentations-videon att beskåda på Vimeo.
  Det skall inte bli så långt till nästa gång jag postar något och det är inte så att det inte har hänt saker som intresserar på maktfronten. Jag skulle till exempel gärna titta lite närmre på Fokus-medarbetaren Torbjörn Nilssons nyutkomna bok ”De omänskliga”. Men det får vänta ytterligare lite till.
  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,  

  Några notiser om kommande och aktuella aktiviteter

  Det blev en lite längre paus i bloggandet än vad jag egentligen tänkt, men nu är det dags att återigen samla ihop hästarna och sätta sig i sadeln och jag börjar att i en liten mjukstart göra lite reklam för några aktuella och kommande aktiviteter.

  Om konst och yttrandefrihet i P1, OBS

  I dag sändes mitt inslag om konst, yttrandefrihet och demokrati för OBS i P1. Inslaget går att höra i SR:s radiospelare. Här är en länk till information om programmet och en till texten.

  Vad har detta inslag med makt att göra, kanske någon frågar sig. Jag skulle säga att demokrati är distribution av makt via ombud, och inslaget handlar just om demokrati och hur den konstnärliga friheten kan användas som ett mått på hur väl demokratin fungerar.

  Maktverktyget på Moderna Museet, igen!

  Nästa vecka ställs Maktverktyget återigen ut på Moderna Museet, och denna gång i samband med kulturnatten. Mer information om detta evenemang som lär omfatta mer än 300 programpunkter hittar ni på Kulturnatten och Moderna Museets hemsidor.

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  Söndag den 21/3: den sista utställningsdagen och en magisk tusen-gräns

  I morgon (söndag den 21) är sista dagen för utställningen 19 years och ett verktyg för att mäta makt och jag kommer att finnas på plats under några timmar på eftermiddagen för att dokumentera. Så om ni ser en tunn, korthårig snubbe med kamera och stativ springandes omkring nere i Studion, tveka inte att komma fram och delge mig era åsikter om vad det nu månde vara.

  I morgon kommer också med all säkerhet en magisk gräns att passeras när det gäller maktverktyget eftersom det är högst troligt att MVI-basen då kommer att passera 1000 mätningar, vilket också var målet inför utställningen. Jag kan med andra ord inte säga annat än att jag är oerhört nöjd. MVI-basen är det antal mätningar som maktvärdesindex baseras på. Maktvärdesindex i sin tur utgörs av medelvärdet av alla de senaste mätningarna av registrerade användare och gäster.

  Jag har förstås i första hand Moderna Museet att tacka för den tredubbling av MVI-basen som har skett sedan utställningen startade, men också alla de som har länkat till verktyget som t.ex. Sara Vide Ericson (här och här), People Magazine och Networked Performace samt alla som har delat sina maktvärden på Facebook, Twitter och bloggar. Ni har alla hjälpt till att lyfta maktverktyget till nya dimensioner.

  Efter utställningen är nedhängd är det dags att analysera resultatet och se hur verktyget kan utvecklas och spridas vidare. Jag får all anledning att återkomma om detta.

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

  I kväll: samtal på Moderna Museet i Stockholm: Makten över historien

  Om några timmar börjar ett samtal på Moderna Museet i Studion där jag och flera andra medverkar. Temat för kvällen är ”Makten över historien”.´Se pressmeddelande från Moderna Museet nedan:

  Makten över historien

  Tid: tisdagen den 16 mars kl 18.00-19.30
  Plats: Studion, Moderna Museet i Stockholm (ingång från sjösidan efter kl 18)
  Samtal: Makten över historien
  Programmet är ett samarbete mellan KKH, konst och arkitektur och MM.
  Fri entré. Baren är öppen 18-20.

  Apropå Lee Lozano och hennes plats i konsthistorien. Vem vinner och vem försvinner?
  Dokument som maktutövning och dokumentär som fiktion. Vem avgör sanningshalten?
  Nya konstnärliga arbetsmetoder och redskap. Kan konstnären påta sig rollen av historieskrivare?

  Medverkande:
  Jon Brunberg, konstnär
  Maria Lantz, konstnär, konstkritiker och lektor vid Kungliga Konsthögskolan
  Dr Iris Müller-Westermann, intendent för internationell konst, Moderna Museet
  Per Wirtén, journalist och författare
  Samtalsledare: Catrin Lundqvist, intendent, Moderna Museet

  För många är Lee Lozano (1930–1999) fortfarande en okänd konstnär. Hennes karriär var kort men intensiv. Hon tillhör en generation konstnärer som var verksamma i New York under 1960- och tidigt 70-tal. Syftet med Moderna Museets retrospektiva utställning är att lyfta fram Lee Lozano i strålkastarljuset och presentera hennes konstnärskap för första gången för en nordisk publik. Utställningen är producerad av Moderna Museet och omfattar cirka 50 målningar och 140 verk på papper.

  Jon Brunbergs konst kretsar kring frågor om individuell, kollektiv och politisk makt. Han arbetar med digitala medier som blir till videosekvenser och Internetbaserade system och bilder.
  Om du vill veta mer om 19 years se: http://www.jonbrunberg.com/19y/
  Maktverktyget är ett Internetbaserat konstverk där du kan mäta din individuella makt. Vad är makt? Och hur mäktig är just du? Med Maktverktyget mäter du din makt gentemot andra och ser var på maktskalan du befinner dig.
  Mer information

  Om utställningen med Lee Lozano

  Om utställningen 19 years och ett verktyg för att mäta makt

  Eventet på Facebook:

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

  Estonia risning och andra förändringar

  Det har skett flera dramatiska utvecklingar i Maktverktyget sedan den nya versionen sjösattes för tio dagar sedan och utställningen öppnade på Moderna Museet öppnade den 25/2.

  Sedan den 25/2 har till exempel det globala maktvärdesindexet (medelvärdet av alla användares senaste mätningar) rasat brant från 5.58 till 5.40 och därmed utraderat hela ökningen från i maj 2009. Den ljusblå kurvan på skärmdumpen från en av monitorerna som visas i utställningen pekar, som ni ser, rakt ner i djupet.

  Lika dramatisk har ökningen av den så kallade MVI-basen varit (MVI-basen är alla som mätt sin makt och deras senaste maktvärde). Basen har nästan fördubblats på tio dagar till nästan 700 mätningar och ökar nu med 5-10% per dag.
  Till detta kommer två nya toppnoteringar, av en anonym mätare och en med pseudonymen Qais Paki som delar förstaplaceringen med maktvärdet 7.94.
  Till viss del hänger raset förstås samman med att nya grupper av människor börjat mäta sin makt. För det första har projektet nu på riktigt blivit en internationell angelägenhet vilket inte minst visar sig i att den svenska andelen av MVI-basen sjunkit med närmare 10% under de senaste dagarna. Svenska mätningar utgör i skrivande stund 71% av MVI-basen med Storbritannien som tvåa på 3.6% tätt följt av Frankrike 3.2% och Estland 3.2% (som klättrat från noll till fjärdeplatsen på ett dygn).
  En annan faktor som säkert bidrar till fallet är att andelen kvinnor som mäter sin makt ökat markant. Kort sagt: det kan vara en mängd faktorer som avgör raset. Man kan också se det som en ”naturlig korrigering” som börsanalytikerna brukar säga. MVI blåstes med andra ord upp eftersom en stor mängd högutbildade svenska män mätte sin makt. När nu andra grupper kommer med i spelet och framför allt på grund av den stora ökningen av MVI-basen så blir skillnaden väldigt påtaglig.

  Klockan är efter åtta. Datorerna drar i gång på Moderna. I går var det Estländare som stod för den större delen av maktmätningarna. Var kommer man att mäta sin makt i dag?

  För övrigt: Jag har postat väldigt mycket om maktverktyget den senaste tiden, av naturliga orsaker, men hoppas kunna återvända till begreppen när saker och ting lugnat ner sig.