Välkomna till öppningen av utställningen P.K.-en utställning om intolerans

I morgon öppnar så utställningen P.K.-en utställning om intolerans, som jag har arbetat med under de senaste månaderna. Det har varit ett hårt men mycket inspirerande arbete som har resulterat i en grupp nya verk som har titeln Tolerera. I utställningen visas en video och ett webbverk. En antologi, som utkommer i februari 2012, kommer också att ingå i utställningen. I två av verken (videoverket och antologin) medverkar psykoanalytikern Tomas Böhm och psykologerna Liria Ortiz och Fred Saboonchi som ger sin syn på tolerans och intolerans ur ett psykologiskt perspektiv och presenterar metoder och verktyg som kan användas av personer eller grupper som vill bli mer toleranta eller som behöver inspiration och argument i sitt arbete mot intolerans.

Ni är alla varmt välkomna till öppningen den 15 september kl 16-19.
Adress: Stora Nygatan 10 (Gamla Stan), Stockholm.
OBS! O.S.A till info@levandehistoria.se ASAP

Program den 15 september
16.00 Dörrarna öppnas, P.K.–tilltugg och dryck serveras
16.45 Överintendent Eskil Franck hälsar välkommen
17.00 EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson talar
17.15 Konstnärerna Jon Brunberg, Andrea Hvistendahl
och Elisabeth Ohlson Wallin berättar om sina verk

Musik av Asha Ali, singer/songwriter, www.ashaali.com

Om utställningen från levandehistoria.se/PK
”Under 2010 genomförde Forum för levande historia en undersökning av ungdomars attityder till utsatta grupper i Sverige; romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella. Undersökningen sammanställdes sedan i studien ”Den mångtydiga intoleransen”.
Nu vill vi ge ungdomar möjlighet att lämna sina egna avtryck genom diskussion och reflektion om frågor som rör intolerans och tolerans.
Konstnärerna Jon Brunberg, Andrea Hvistendahl och Elisabeth Ohlson Wallin har läst ”Den mångtydiga intoleransen” och sedan använt studien som inspiration och utgångspunkt för utställningens konstverk och installationer. Resultatet är P.K. – en utställning som lämnar avtryck, väcker frågor om intolerans och erbjuder verktyg för tolerans.
Utställningen öppnar 15 september 2011.
P.K. har öppet måndag-fredag kl. 12-17
Helgöppet: 17-18 och 24-25 september kl. 12-17.”
Läs mer:

Andrea Hvistendal och Göran Greider om utställningen på Svtplay


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield