Makt och våld

Dror Feiler, konstnären och kompositören som blev känd för en bredare allmänhet när han och hustrun Gunilla Skiöld Feilers verk ”Snövit och sanningens vansinne” (kommer jag ihåg titeln rätt?) vandaliserades av den Israeliske ambassadören för några år sedan, tog i dag på en föreläsning upp våldets natur och svårigheterna att bevaka det våld som sker dagligen, det våld som inte får rubriker i dagstidningarna och TV-sofforna. Det man kan kalla för det strukturella våldet.

Det påminde mig om kopplingen mellan makt och våld som Slavoj Zizek och Hannah Arendt utforskar i sina böcker Violence och On Violence som jag kommer att skriva mer om i kommande postningar eftersom våldet är knutet till makten på så många sätt. Ja, man skulle kunna säga att idén om vilket samhälle som helst kan beskrivas med Mao Zedongs klassiska citat från ”Problems of War and Strategy”, 1938: ”Political power grows out of the barrel of a gun.” Det är förstås ett sätt att definiera makten som vi inte alltid är beredda att skriva under på men som inte utan vidare kan avföras från en diskussion om maktens natur.

MAKTVERKTYGET:
Maktvärdesindex fortsatte att stiga till ytteligare en rekordnivå: 5.68 punkter. Det ackumulerade indexet steg från 445 till 619 punkter. Stigningen fortsätter alltså drastiskt även om tendenser till avmattning kan noteras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield