Nästa maktteoretiker i fokus: Robert A Dahl

När man väl har kommit in på Steven Lukes, så är det omöjligt att förbigå Robert A Dahl. Dahl blev uppmärksammad för boken ”Who Governs?” från 1961 (nyutgåva 2005, adlibris, ISBN: 9780300103922) som var en studie av beslutsprocesser i New Haven, Connecticut vars resultat bekräftade Dahls tes om att den amerikanska demokratin fungerade väl och att USA inte styrdes av en makt-elit. Lukes ”Power: a Radical View” är ett försök att utvidga Dahls maktbegrepp. Båda är intresserade av att kunna bekräfta maktrelationer empiriskt, det vill säga att kunna mäta makt. Dahl gjorde precis just detta i New Haven-studien genom att jämföra utfallen i politiska beslut, vem som fick igenom sina motioner och vilka som inte fick det. Utifrån en sammanställning kunde olika aktörers makt mätas. Den är med andra ord mycket intressant också i mitt arbete. Sociologiprofessorn G William Domhoff lär ha upprepat Dahls studie men dragit helt andra slutsatser. Domhoff driver för övrigt den intressanta hemsidan Who Rules America? som bland annat tar upp olika maktteorier.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

4 svar på “Nästa maktteoretiker i fokus: Robert A Dahl”

  1. J. Mikael Olsson

    Jag menar nog att han ställde högre krav på vad som skall räknas som en fungerande demokrati, och att det krävs mycket stora förändringar i de flesta ”demokratiska” stater för att man skall kunna tala om ”äkta” demokrati.

    Svara
  2. Jon Brunberg

    Aha. Jag trodde först att du menade att hans breddade sitt maktbegrepp. Vilket i och för sig inte vore otroligt med tanke på maktbegreppets utveckling från 60-talet och framåt. Tänker mest på Foucault men också på Lukes och Arendt.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield