2009 med maktverktyget, del 1

Nu är det hög tid att dra igång postandet igen med att granska det händelserika året 2009. Det har varit ett bra år för projektet. Inte tu tal om det. Och den intensivaste perioden inträffade utan tvivel i maj. Inte nog med att en mycket omarbetad och förbättrad version av maktverktyget släpptes i månadsskiftet april/maj. Releasen ledde till dramatiska förändringar. Maktvärdesindex rusade några dagar från 5.31 till 5.69 för att den 22 maj landa på toppnoteringen 5.91, samtidigt som det ackumulerade indexet (som visar hur mycket makt som finns lagrat i tjänsten) fördubblades. Förändringarna analyserades i flera postningar.

I maj kastade jag mig också in i debatten om fenomenet med makthavarlistor med anledning av att sajten makthavare.se startade. Detta ledde till en kort men intressant ordväxling med Jonas Morian som är en av initiativtagarna, och till att jag bestämde mig för att starta min egen makthavarlista utifrån de resultat som genereras i tjänsten. Jag tog också tillfället i akt att studera de kriterier som ligger till grund för mätningarna på makthavare.se, vilket resulterade i att en ny fråga tillfogades till min enkät: den om mediagenomslaget, en fråga som bidrog till att maktvärdesindex därefter sjönk stadigt under det kommande året.

Maj 2009 var sammanfattningsvis en oerhört spännande månad då maktverktygets potential på allvar testades för första gången. Förhoppningen är att denna utveckling fortsätter även under 2010. Det ser, kan jag säga, lovande ut.

För dig som är ny läsare av bloggen rekommenderar jag förstås att du mäter din makt!

ANDRA SOM BLOGGAR OM MAKT

Det intresserar mig verkligen hur vi människor ser på makten som ett objekt som till varje pris måste värnas, odlas, förmeras, behållas. Detta blir särskilt tydligt i debatter som rör maktbalansen mellan Sverige, EU och resten av världen. Här är några exempel från Rött hjärta och Calle Bloggar, den senare apropå den här artikeln i DN om maktfördelningen i världen. Hållplats Håden skriver om en bok som jag verkligen borde införskaffa.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , postat till

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield