Estonia risning och andra förändringar

Det har skett flera dramatiska utvecklingar i Maktverktyget sedan den nya versionen sjösattes för tio dagar sedan och utställningen öppnade på Moderna Museet öppnade den 25/2.

Sedan den 25/2 har till exempel det globala maktvärdesindexet (medelvärdet av alla användares senaste mätningar) rasat brant från 5.58 till 5.40 och därmed utraderat hela ökningen från i maj 2009. Den ljusblå kurvan på skärmdumpen från en av monitorerna som visas i utställningen pekar, som ni ser, rakt ner i djupet.

Lika dramatisk har ökningen av den så kallade MVI-basen varit (MVI-basen är alla som mätt sin makt och deras senaste maktvärde). Basen har nästan fördubblats på tio dagar till nästan 700 mätningar och ökar nu med 5-10% per dag.
Till detta kommer två nya toppnoteringar, av en anonym mätare och en med pseudonymen Qais Paki som delar förstaplaceringen med maktvärdet 7.94.
Till viss del hänger raset förstås samman med att nya grupper av människor börjat mäta sin makt. För det första har projektet nu på riktigt blivit en internationell angelägenhet vilket inte minst visar sig i att den svenska andelen av MVI-basen sjunkit med närmare 10% under de senaste dagarna. Svenska mätningar utgör i skrivande stund 71% av MVI-basen med Storbritannien som tvåa på 3.6% tätt följt av Frankrike 3.2% och Estland 3.2% (som klättrat från noll till fjärdeplatsen på ett dygn).
En annan faktor som säkert bidrar till fallet är att andelen kvinnor som mäter sin makt ökat markant. Kort sagt: det kan vara en mängd faktorer som avgör raset. Man kan också se det som en ”naturlig korrigering” som börsanalytikerna brukar säga. MVI blåstes med andra ord upp eftersom en stor mängd högutbildade svenska män mätte sin makt. När nu andra grupper kommer med i spelet och framför allt på grund av den stora ökningen av MVI-basen så blir skillnaden väldigt påtaglig.

Klockan är efter åtta. Datorerna drar i gång på Moderna. I går var det Estländare som stod för den större delen av maktmätningarna. Var kommer man att mäta sin makt i dag?

För övrigt: Jag har postat väldigt mycket om maktverktyget den senaste tiden, av naturliga orsaker, men hoppas kunna återvända till begreppen när saker och ting lugnat ner sig. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield