Mer om Tolerera – och intoleransens och toleransens psykologi

Den 25 april 2012 släpptes den tryckta versionen av antologin Tolerera – om intolerans och tolerans ur ett psykologiskt perspektiv på Forum för levande historia i Stockholm. Den kommer att erbjudas lärare och skolor som fördjupningsmaterial i samband med de workshops som hålls för gymnasieelever i utställningen P.K. ─ en utställning om intolerans. Nu finns antologin också som ett utbildningsmaterial som kan laddas ned från Forum för levande historias hemsida i PDF-format.
Tolerera är en populärpsykologisk skrift som handlar om intoleransens och toleransens psykologi, dvs. om de psykologiska mekanismer som får oss människor att bli mer eller mindre toleranta och intoleranta mot andra. Föreställningar, förväntningar, känslor, informationsurval och skapande är några exempel på sådana mekanismer som avhandlas i antologin.
Men framför allt handlar Tolerera om vad vi kan göra med vår egen och andras intolerans och fördomar med hjälp av psykologin. Den tar t.ex. upp hur vi kan bli uppmärksamma på och hantera våra egna fördomar,  hur vi kan bemöta andra med nyfikenhet i stället för rädsla och hur vi kan lära oss bete oss mer tolerant mot andra.
Den presenterar förslag på motståndsstrategier mot intolerans, fördomar och främlingsfientlighet – och kommunikationsverktyg som kan användas i situationer där man behöver främja tolerans eller bemöta intolerans. Den tar upp också frågor som rör hur vi kan motivera oss för att bli mer toleranta.
De tre författarna – psykoanalytikern Tomas Böhm och psykologerna Liria Ortiz och Fred Saboonchi – är verksamma inom olika skolor av psykologin och deras texter skiljer sig därför från varandra både till stil och innehåll. Tillsammans ger de en mångfacetterad bild av intoleransens och toleransens psykologi (läs mer om författarna här).
Själv har jag varit både konstnär, redaktör, formgivare och förläggare i det här arbetet. Antologin ingår som en del av mitt konstverk Tolerera som visas i utställningen P.K. men är samtidigt naturligtvis ett facklitterärt verk i sin egen rätt.

För egen del har arbetet med den här boken inneburit att jag fått en hel del insikter om hur jag själv agerar, tänker och känner i möten med andra människor och projektet har lett till många intressanta diskussioner om tolerans och intolerans och deras många ansikten. Det har kort sagt varit väldigt inspirerande och lärorikt att arbeta med det här projektet och jag hoppas att andra också ska finna antologin lika inspirerande och lärorik som jag har gjort.

Trevlig läsning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield