Fokus makthavarlista

Tidskriften Fokus lanserade nyligen en ny tjänst på sin webbplats som handlar om makt. Formen är yttert välbekant. Det är de hundra mäktigaste personerna i Sverige som listas med betoningen lagd på politiken. Av de tjugo översta namnen återfinner vi bara tre personer som inte tillhör politiken: Wallenbergarna Marcus och Jacob samt Leif Johansson, koncernchef på Volvo.

Till skillnad från de många liknande listningar som görs i media så försöker Fokus anlägga ett vetenskapligt perspektiv och redovisar därmed sina rankning-metoder i detalj, vilket är mycket intressant ur mitt perspektiv. Och egentligen finns väl inget där att anmärka på. Däremot blir jag förvånad över den minst sagt slapphänta introduktionen till detta ambitiösa projekt:

Fokus har listat de 100 svenskar som har mest makt att påverka Sverige.

Man kan undra vad man menar med att ”påverka Sverige” egentligen betyder. Jag antar att man menar ”påverka den svenska politiken”, eller något åt det hållet, eftersom man på annat ställe menar att den Wiki man skapat är ämnad för en politisk debatt. Det är med andra ord inget särskilt brett maktbegrepp man rör sig med. Om man t.ex. tog reda på vilka personer som allmänheten anser styr deras liv skulle man säkerligen få en helt annan lista även om vissa namn skulle vara desamma som i Fokus nuvarande.

Dessutom störs jag av den tillhörande artikeln om det kollektiva skapandets förträfflighet när det gäller Wiki-formen samtidigt som listan som presenteras är helt och hållet personbaserad.

Jag har förstås alltför höga krav på Fokus som inte på något sätt är en vetenskaplig institution, men när jag hörde talas om makt-wikin förväntade jag mig en mer uttömmande diskussion om maktbegreppet som sådant och inte ytterligare en av dessa ”100-mäktigaste”-listor. Men i rättvisans namn så har jag inte undersökt sajten i detalj, och det finns ljuspunkter som jag kommer att återkomma till, som Torbjörn Nilssons artikel ”Den undflyende makten”.

Andra bloggar om: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield