De minst inflytelserika 2013

Den 5 januari publicerade GP en lista över de mäktigaste göteborgarna. Nabila Abdul Fattah Ryback saknade bredd i listan och publicerade samma dag en utmärkt replik i form av en kompletterande lista på mäktiga göteborgare ”som inte är vit medel- eller överklass. Men likförbannat mäktiga”. Gott så!

Men som alltid när sådana här listor publiceras vill jag passa på att lyfta fram de som har minst makt och inflytande i samhället – de som har få eller inga möjligheter att påverka sin egen situation eller sin närmaste omgivning, och än mindre att påverka större skeenden och sätta agendor. Det handlar om grupper av människor som är helt eller delvis beroende av andras välvilja och omsorg men också om de som berövats friheten eller inte är myndiga. Sådana listor är inte alltför vanligt förekommande och därför är det dags för en uppdatering av min lista över de 30 grupper av människor i Sverige som har minst inflytande och därmed minst makt. Varsågoda!

Som vanligt inleder jag med följande brasklapp: Den här listan är inte baserad på någon vetenskaplig undersökning, utan på min subjektiva uppfattning om vilka grupper som jag tror har minst möjlighet att utöva inflytande i det svenska samhället (de minst inflytelserika står överst i listan). Listan är inte på något sätt ”sann”.
Jag är inte ute efter att stigmatisera någon grupp eller person i det svenska samhället – utan jag vill visa på att det finns stora grupper i Sverige som har mycket liten makt – och påminna om att dessa grupper inte får glömmas bort.
Min avsikt är att använda mig av grupp-beteckningar som företrädare för respektive grupp själva kan acceptera. Om jag misslyckats med detta så beror det helt och hållet på min egen okunskap – och jag kommer att göra korrigeringar om jag tycker att kritiken är relevant. 

Årets lista

Jag har inte gjort några stora ändringar jämfört med 2012 års lista. Förra årets placeringar anges inom parentes. Några formuleringar har ändrats, några grupper slagits ihop och en är ny. OBS! Notera att listan hypotetiskt kan fortsätta tills dess att vi kommit till de mäktigaste i landet. Dessa 30 poster kan alltså ses som den första delen av en lista som fortsätter upp till 100.

 1. Hjärndöda (1-3)
 2. Kliniskt döda (1-3)
 3. I koma el.dyl. tillstånd av medvetslöshet (1-3)
 4. Spädbarn (0-2 år) (4)
 5. Barn 2-8 år (5)
 6. Svårt utvecklingsstörda (6)
 7. Mycket svårt fysiskt sjuka (inlagda) (7)
 8. Mycket svårt psykiskt sjuka (omhändertagna) (8)
 9. Mycket svårt fysiskt handikappade (9)
 10. Omyndigförklarade (10)
 11. Interner (lägst i hierkarkin) (11)
 12. Kidnappade eller på annat sätt frihetsberövade (12/13)
 13. Svårt psykiskt sjuka (omhändertagna) (14)
 14. Hemlösa (med missbruksproblem) (15)
 15. Måttligt utvecklingsstörda (ny)
 16. Barn 8-12 år (16)
 17. Tvångsomhändertagna barn och ungdomar (18)
 18. Slavarbetare (17)
 19. Papperslösa (utan arbete) (20)
 20. Flyktingar i väntan på asylbeslut (19)
 21. Tungt nakotikaberoende (21)
 22. Tungt alkoholiserade (22)
 23. Svårt fysiskt sjuka (inlagda) (23)
 24. Extremt fattiga (24)
 25. Interner (flertalet) (25)
 26. Papperslösa (i arbete) (28)
 27. Ungdomar 13-17 år (26)
 28. Svårt funktionshindrade (ej inlagda) (27)
 29. Arbetslösa (utan a-kassa) (29)
 30. Kroniskt sjuka (utförsäkrade) (30)

Hur många personer omfattar listan?

Här är lite statistik som kan hjälpa till att bringa klarhet i den frågan. Jag fyller på efterhand som jag hittar fler siffror. Enligt siffrorna nedan skulle jag uppskatta antalet personer i listan till cirka 2.2 miljoner människor, eller ca 20% av befolkningen.

 • Enligt SCB är ca 1.9 miljoner svenskar under 18 år.
 • Enligt Socialstyrelsen (2012) är ca 34.000 personer hemlösa i Sverige.
 • Ca 0.5% av Sveriges befolkning (45.000 personer) har en måttlig eller grav utvecklingsstörning (lul.se). Hur många av dem som är barn och hur många som har en grav utvecklingsstörning har jag inte hittat information om.
 • Enligt CAN är antalet tunga alkoholmissbrukare i Sverige mellan 50.000 och 100.000 och antalet tunga narkomaner ca 29.000 (se också missbruksutredningen). Troligen ingår många av de hemlösa i de här grupperna.
 • Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10.000 och 35.000 papperslösa i landet idag enligt Vård för alla. Papperslös. Hur många av dem som är arbetslösa har jag ingen statistik på, men det torde vara merparten.
 • Enligt http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/ sitter ca 4300 personer varje dag i fängelse. Ca 10,000 är nyintagna årligen. 144 har livstidsstraff.
 • Antal arbetslösa i Sverige är enligt SCB 382,000. Ca 40% av dem (152,800 personer) får ingen ersättning alls utan är hänvisade till socialbidrag eller till att bli försörjda av sina anhöriga (källa: Arbetet). En del av dessa kan vara ungdomar 15-28 år.

Historik

Den första versionen av listan skapades 2012 som en replik till en artikel av Martin Ågaard i Aftonbladet 12/1 2012 och uppdaterades den 22/1. Den andra versionen publicerades i november 2012 när Fokus presenterade sin årliga lista över de 100 mest mäktiga i Sverige.

Om du har frågor eller synpunkter får du gärna kommentera nedan. Alla kommentarer modereras.

De minst inflytelserika 2012

Med anledning av att Fokus har presenterat sin årliga lista över de 100 mest mäktiga i svea rike – den så kallade Makthavarlistan – så tyckte jag att det kunde finnas anledning att uppdatera min egen lista över de 30 minst inflytelserika grupperna i detta land. Listan gjordes ursprungligen som en replik till en artikel av Martin Ågaard i Aftonbladet 12/1 2012 och uppdaterades den 22/1.
Disclaimer: den här listan är inte baserad på någon vetenskaplig undersökning, utan på min subjektiva uppfattning om vilka grupper som jag tror har minst möjlighet att utöva inflytande i det svenska samhället (de med minst inflytande står överst i listan). Listan är inte på något sätt ”sann”.
Jag hoppas verkligen inte att någon tar illa vid sig av den här listan. Jag är inte ute efter att stigmatisera någon grupp eller person – utan jag vill visa på att det finns stora grupper i samhället som har mycket liten makt – och påminna om att dessa grupper inte får glömmas bort.
Om jag använder mig av en beteckning för en specifik grupp som företrädare för den gruppen reagerar negativt på så beror det helt och hållet på min egen okunskap – och jag kommer att korrigera den beteckningen om jag tycker att kritiken är relevant. Ni får gärna kritisera, föreslå ändringar eller anmärka på formuleringar.

Nyheter i årets lista

Jag har inte gjort några stora ändringar i årets lista jämfört med den som jag publicerade tidigare i år. Förra listans positioner anges inom parentes. En viktig ändring är att husdjur och gårdsdjur flyttats ut ur listan eftersom situationen för dessa grupper i samhället inte på ett enkelt sätt kan jämföras med människornas.
I några fall har jag låtit närliggande grupper dela på positionerna i årets lista. En del formuleringar har också ändrats.


1-3. Kliniskt döda (1), Hjärndöda (2), I koma (3)
4. Spädbarn (0-2 år) (4)
5. Barn 2-8 år (5)
6. Gravt utvecklingsstörda (6)
7. Gravt fysiskt sjuka (inlagda) (7)
8. Gravt psykiskt sjuka (omhändertagna) (8)
9. Gravt fysiskt handikappade (9)
10. Omyndigförklarade (12)
11. Interner (lägst i hierkarkin) (13)

12. Kidnappade (15)
13. Frihetsberövade (av ex. familj) (14)
14. Psykiskt sjuka (svår sjukdom, omhändertagna) (16)
15. Hemlösa (med missbruksproblem) (17)
16. Barn 8-12 år (18)
17. Slavarbetare (ex. prostituerade under slavliknande förh.) (19)

18. Tvångsomhändertagna barn och ungdomar (ny)
19. Flyktingar i väntan på asylbeslut (20)
20. Papperslösa (utan arbete) (21)
21. Tungt nakotikaberoende (22)
22. Tungt alkoholiserade (23)
23. Kroniskt sjuka (svår sjukdom, inlagda) (24)
24. Extremt fattiga (25)
25. Interner (26)

26. Ungdomar 13-17 år (ny)

27. Svårt fysiskt funktionshindrade (ej inlagda) (27)
28. Papperslösa (med arbete) (28)
29. Arbetslösa (utan a-kassa) (29)
30. Kroniskt sjuka (utförsäkrade) (30)

Hur många personer omfattar listan?

Här är lite statistik som kan hjälpa till att bringa ljus till den frågan. Jag fyller på efterhand som jag hittar fler siffror. Enligt siffrorna nedan skulle jag uppskatta antalet personer i listan till cirka 2.2 miljoner människor, eller ca 20% av befolkningen.

 • Enligt SCB är ca 1.9 miljoner svenskar under 18 år.
 • Enligt Socialstyrelsen (2012) är ca 34.000 personer hemlösa i Sverige.
 • Ca 0.5% av Sveriges befolkning (45.000 personer) har en måttlig eller grav utvecklingsstörning (lul.se). Hur många av dem som är barn och hur många som har en grav utvecklingsstörning har jag inte hittat.
 • Enligt CAN är antalet tunga alkoholmissbrukare i Sverige mellan 50.000 och 100.000 och antalet tunga narkomaner ca 29.000 (se också missbruksutredningen). Troligen ingår många av de hemlösa i de här grupperna.
 • Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10.000 och 35.000 papperslösa i landet idag enligt Vård för alla. Papperslös. Hur många av dem som är arbetslösa har jag ingen statistik på, men det torde vara merparten.

Not om begreppen makt och inflytande

Jämfört med den förra listan har jag bytt ut begreppet ”mest maktlös” mot ”minst inflytelserik”. Anledningarna är flera. För det första är begreppet ”mest maktlös” något av en oxymoron. För det andra ansluter jag mig till den modell som vissa maktteoretiker (t.ex. Lukes) använder sig av där makt i första hand används om det finns ett konfliktperspektiv mellan olika aktörer medan man i övriga fall använder ordet inflytande för att beskriva möjligheten att påverka det samhälle man lever i.

Grupperna som omfattas av den här listan har alltså sämre möjligheter än flertalet att påverka det samhälle de lever i – såväl lokalt som nationellt och globalt – på grund av funktionsnedsättningar, missbruk, ålder, frihetsberövande eller av annan orsak.

, , , ,

De mest maktlösa – en bättre lista?

Martin Aagård gör ett försök att göra en lista över de mest maktlösa i det svenska samhället i dagens Aftonbladet, men misslyckas tyvärr kapitalt. Det känns inte som om han har tagit sin uppgift på allvar utan i stället försökt att göra en lista utifrån de personer och händelser som förekommit i media på senare tid. Det blir både tandlöst och rätt stötande. För om vi skall prata om vilka som verkligen är mest maktlösa så platsar sannerligen inte Nyamko Sabuni, Ulf Adelsohn och knappt ens de Thailändska bärplockarna.

Ska man ändå skall försöka göra en lista över de tjugo mest maktlösa grupperna i det svenska samhället så tror jag att den skulle se ut ungefär så här (med de mest maktlösa överst i listan). Jag hoppas verkligen inte att någon tar illa vid sig av den här listan. Den är inte på något sätt ”sann”. Och det handlar inte om att peka ut någon grupp eller person. Men jag tror faktiskt att den ger en lite bättre bild av maktlöshet än den som Martin Aagård presterar. Ni får gärna kritisera den, lägga till, dra ifrån eller anmärka på formuleringar

Uppdatering: listan nedan är uppdaterad (22/1 kl 14:30) och omfattar nu de 30 mest maktlösa grupperna i dagens Sverige. Jag kom på några som borde läggas till i gruppen (t.ex. slavarbetare och flyktingar i väntan på asyl).


1. Kliniskt döda
2. Hjärndöda
3. I koma
4. Spädbarn (0-2 år)
5. Barn 2-8 år
6. Gravt förståndshandikappade
7. Gravt fysiskt sjuka och inlagda
8. Gravt mentalt sjuka och omhändertagna
9. Gravt fysiskt handikappade
10. Gårdsdjur
11. Husdjur
12. Omyndigförklarade
13. Intagna (lägst i de intagnas hierkarki)
14. Inspärrade (av familj)
15. Kidnappade
16. Mentalt sjuka (svår sjukdom, omhändertagna)
17. Hemlösa
18. Barn 8-12 år
19. Slavarbetare (inkl. prostituerade)
20. Flyktingar i väntan på asylbeslut
21. Papperslösa (utan arbete)
22. Gravt nakotikaberoende
23. Gravt alkoholiserade
24. Kroniskt sjuka (svår sjukdom, inlagda)
25. Fattiga (under gränsen för existensminimum)
26. Intagna
27. Svårt fysiskt funktionshindrade (ej inlagda)
28. Papperslösa (med arbete)
29. Arbetslösa (utan a-kassa)
30. Kroniskt sjuka (utförsäkrade)

Hur många är maktlösa i Sverige?

Här är lite statistik som kan hjälpa till att bringa ljus till den frågan. Jag fyller på efterhand som jag hittar fler siffror. Enligt siffrorna nedan kan man uppskatta antalet maktlösa till cirka 1,5 miljoner människor, eller hela 16% av befolkningen. Notera att jag har uteslutit gårds- och husdjur ur den beräkningen.

Enligt SCB är ca 1,3 miljoner svenskar under 13 år.
Enligt Socialstyrelsen (2006) är 17.800 personer hemlösa i Sverige.
Ca 0.5% av Sveriges befolkning (45.000 personer) har en måttlig eller grav utvecklingsstörning (lul.se). Hur många av dem som är barn och hur många som har en grav utvecklingsstörning har jag inte hittat.
Enligt CAN är antalet tunga alkoholmissbrukare i Sverige mellan 50.000 och 100.000 och antalet tunga narkomaner ca 29.000 (se också missbruksutredningen). Troligen ingår många av de hemlösa i de här grupperna.
Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10.000 och 35.000 papperslösa i landet idag enligt Vård för alla. Papperslös. Hur många av dem som är arbetslösa har jag ingen statistik på, men det torde vara merparten.

Andra som skrivit om listan i Aftonbladet:

Peo Wagström är kritisk till övningen (av i stort sett samma skäl som jag)
Andreas är mer positiv.

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Konstens makthavare

Det är förstås inte bara de som älskar politiken som skapar makthavarlistor. De lär väl förekomma inom de flesta discipliner, och så även inom mitt eget verksamhetsområde: konstens. KRO – Konstnärernas Riksorganisation – har också precis publicerat sin årliga lista över konstens 99 mäktigaste i sin tidning Konstnären. Här hittar vi Daniel Birnbaum, Jeanette Bonnier och Gerard de Geer på de tre översta platserna. Till skillnad från makthavare.se så redovisar inte KRO sin metodik, men är inte desto mindre medvetna om det svåra i uppgiften:

Hur smakar makt? Bittert, syrligt eller ljuvt? Hur mäter man makt? På våg, på kredit eller i ryggdunkar? Hur får man makt ? Via arv, miljö eller handskakningar? Makten är flyktig , svår att greppa och ibland ofrivillig. KONSTNÄREN listar 99 män och kvinnor med makt att bestämma vad vi ska tycka och tänka. Makt att välja vem som får betalt. Vem som åker ut och vem som kommer in. I konstvärlden är makt mer inflytande än beslutande. Och det finns bara ett skäl för oss att göra den här listan. Makten. Den är ofrånkomlig.

KRO’s maktlista hittar du i denna PDF med start på sidan 9

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Makthavarlistorna

Det känns kul och hedrande att Jonas Morian lade upp en länk till maktverktyget i en postning på nystartade Makthavare.se trots att jag var ganska kritisk i förra postningens kommentar. Det tyder, som jag ser det, på en lyhördhet och en vilja hos Morian och hans kollegor på Fokus och Almedalsbloggen att vara öppna för en bredare tolkning av maktbegreppet. Det skall bli intressant att följa deras arbete, och om de klarar av att vika av från sin huvudfåra. Ni kan lita på att jag kommer att vara där att peta på dom då och då.

Samtidigt växer Maktverktygets egen makthavarlista bestående av hundra personer som har mätt sin makt. Den listan får man tillgång till i detalj om man mäter sin makt. De flesta är anonyma, eller gäster, men några har valt att göra sin profil och sina svar på maktenkäten publika.

MAKTVERKTYGET
Maktvärdesindex har de senaste dagarna varit ganska stabilt efter söndagens och måndagens formidabla rush. I dag är index upp 0.27 procentenheter till 5.6907 punkter. Ackumuleringen av värden steg från 635 till 654.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ta tillbaka maktbegreppet!

Man skulle i bland kunna tro att maktbegreppet var reserverat för politiken, vilket naturligtvis inte alls är fallet, och vilket jag bland annat vill visa med mitt maktverktyg. Jag är därmed ganska skeptisk när jag via Promemorian får höra att Fokus och Almedalsbloggen har skapat en ny blogg som heter makthavare.se. Att Fokus är involverat är kanske inte så konstigt med tanke på att man brukar ge ut en lista över de man anser är mäktigast i landet och mycket riktigt har man på makthavare.se Fokus gamla hederliga Wiki med en lång radda politiker, medie- och näringslivsfolk. Man skulle kunna säga att det är dags att ta tillbaka makten från politikerna, och då pratar jag inte om att göra revolution utan om att återerövra begreppet makt.

Naturligtvis har jag min egen makthavarlista i maktverktyget som består av de som valt att göra sina profiler publika. Den är inte lika lång som fokus lista och det finns en liten hake: ni måste mäta er makt först. Allt är inte gratis här i livet.

Andra bloggare om , , , , , ,

Fokus makthavarlista

Tidskriften Fokus lanserade nyligen en ny tjänst på sin webbplats som handlar om makt. Formen är yttert välbekant. Det är de hundra mäktigaste personerna i Sverige som listas med betoningen lagd på politiken. Av de tjugo översta namnen återfinner vi bara tre personer som inte tillhör politiken: Wallenbergarna Marcus och Jacob samt Leif Johansson, koncernchef på Volvo.

Till skillnad från de många liknande listningar som görs i media så försöker Fokus anlägga ett vetenskapligt perspektiv och redovisar därmed sina rankning-metoder i detalj, vilket är mycket intressant ur mitt perspektiv. Och egentligen finns väl inget där att anmärka på. Däremot blir jag förvånad över den minst sagt slapphänta introduktionen till detta ambitiösa projekt:

Fokus har listat de 100 svenskar som har mest makt att påverka Sverige.

Man kan undra vad man menar med att ”påverka Sverige” egentligen betyder. Jag antar att man menar ”påverka den svenska politiken”, eller något åt det hållet, eftersom man på annat ställe menar att den Wiki man skapat är ämnad för en politisk debatt. Det är med andra ord inget särskilt brett maktbegrepp man rör sig med. Om man t.ex. tog reda på vilka personer som allmänheten anser styr deras liv skulle man säkerligen få en helt annan lista även om vissa namn skulle vara desamma som i Fokus nuvarande.

Dessutom störs jag av den tillhörande artikeln om det kollektiva skapandets förträfflighet när det gäller Wiki-formen samtidigt som listan som presenteras är helt och hållet personbaserad.

Jag har förstås alltför höga krav på Fokus som inte på något sätt är en vetenskaplig institution, men när jag hörde talas om makt-wikin förväntade jag mig en mer uttömmande diskussion om maktbegreppet som sådant och inte ytterligare en av dessa ”100-mäktigaste”-listor. Men i rättvisans namn så har jag inte undersökt sajten i detalj, och det finns ljuspunkter som jag kommer att återkomma till, som Torbjörn Nilssons artikel ”Den undflyende makten”.

Andra bloggar om: , , , ,