Är summan av makten konstant?

Att ställa en fråga som den i rubriken kan verka som den högsta formen av spekulation, men om man nu skall ge sig på att mäta makt, så kan man också fråga sig vad summan av världens samlade makt är och om den är konstant.

För att frågan skall vara relevant måste jag anta att det finns mätbara transaktioner av makt mellan personer och organisationer och att dessa transaktioner resulterar i minskad eller ökad makt för båda parter. Låt mig ta ett exempel: säg att A spelar av B hela dennes förmögenhet, och dessutom tar dennes jobb och sociala postition. I så fall tycks det som om makt i form av fasta tillgångar har flyttats från B till A. B har fått ett maktunderskott och A ett överskott. Mot detta kan man invända att A hade makt att spela skjortan av B och att B:s dåliga omdöme antyder att denne redan från början haft ett maktunderskott trots sina materiella tillgångar. Även om vi tar detta i beräkning så borde ändå en del makt övergått i A:s ”ägo”.

Exemplet ovan blir mer komplext om vi också tar hänsyn till ”kunskapsinriktade”makt- transaktioner. Den utblottade B i exemplet ovan kanske liftar till ett Buddist-tempel i Kathmandu och finner där äntligen frid och sanningen i ett asketiskt liv isolerad med sina trosfränder. B investerar så att säga hela sin kvarvarande makt i denna transaktion och bemäktigas genom att makt i form av kunskap till B från dennes mästare och själsfränder. Dessa förlorar däremot inte sin egen kunskap vi överföringen.

Låt oss återvända till min mycket abstrakta fråga: är summan av makten konstant, eller har den tillväxt? Fallet med A och B implicerar att makt är ett nollsummespel. Någon måste alltid ge av sin makt för att någon annan skall bli bemäktigad. B:s isolerade tempelliv visar snarare på motsatsen; att summan av makten kan vara större än delarna.

Andra bloggar om: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield