Att analysera maktstrukturerna i sin närhet

Någon jag är fascinerad av när det gäller maktens privata natur är hur svårt det är för oss som individer att uttrycka oss om vår egen maktposition i vilket hierarki som helst. Om vi får frågan om huruvida vi har makt eller ej tycks vi vara angelägna om att förminska eller förneka detta. Kanske av ren hövlighet. Att påstå att man har makt kan ses som uppblåsthet. Samtidigt tenderar ett negligerande av maktförhållanden och den egna postitionen att skapa onödiga konflikter runt symbolfrågor som kan tyckas ovesäntliga i det långa loppet. Denna kamp om symbolerna kan hämma en organisation eller individ betydligt.

I bland stöter man dock på människor som försöker analysera sin organisation i syfte att få syn på makten och jag hittade precis ett alldeles utmärkt exempel på bloggen ”Tysta Tankar” som skrivs av pedagogen (?) Mats Olsson, som försöker analysera komponenterna i den makt som utövas på hans institution. Det är mycket intressant läsning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield