Gudsmakten kontra människans, ett mätbarhetsproblem.

Det finns en syn på makten som varit något av ett problem för mig när det gäller mina försök att mäta den, och det är frågan hur gudsmakten bör vägas mot en värdslig dito. Jag har helt enkelt, och högst medvetet, undvikit den frågan när jag sammanställde enkäten för maktverktyget, därför att mina kunskaper om hur den diskursen sett ut inom teologin är obefintliga. Det innebär inte att jag tycker att den är oviktig, snarare är avsaknaden av ”frågan” en sten i min sko. Jag vet bara inte hur den skall formuleras och vilket vikt den skall ha i sammanhanget.

Den fråga som är central för mig, ur mätarens perspektiv, är huruvida gudsmakten skall vara så dominerande att den helt enkelt förändrar maktvärdet drastiskt för de som anser att Guds makt är total och på alla sätt står över den värdsliga makten. Skall maktvärdet sänkas drastiskt, eftersom Guds makt kan betecknas som en ”yttre omständighet” som minskar individens makt över sitt liv, eller skall det tvärtom höjas dramatiskt om man kan anse att en människa som har en allians med Gud är mäktigare än andra?

Det som avhåller mig från att ställa frågan är också farhågan att ihopkopplandet av gudsmakten med människans makt skulle kunna ses som blasfemi. Är inte gudsmakten något som implicit står över den värdsliga makten? En makt som aldrig kan, eller får, utmanas av människan (jämför grekernas ”hybris”-begrepp)? Här är, som sagt, mina kunskaper alltför dåliga. Jag drar mig i alla fall till minnes striderna mellan befrielseteologerna och Vatikanen på åttiotalet. Var inte det en strid just om hur maktbegreppet skulle tolkas ur ett religiöst perspektiv?

Jag har hittills resonerat som så att frågorna i maktverktyget handlar om den värdsliga makten, men undrar samtidigt om det är rätt av mig att utesluta gudsmakten ur enkäten om den tenderar att dominera människors liv och syn på sin makt? Här finns, som ni märker, många frågor att besvara och jag emottager tacksamt all hjälp jag kan få att reda ut härvan.

Under tiden tänker jag studera en ateists syn på frågan om gudsmakt.

PS. Bloggen har fått ett nytt ”huvud”, eller snarare; fem nya huvuden. Jag kallar dom för ”spökena” eftersom de vaktar på mig i bakgrunden med sina teorier om maktens natur. Ni vet säkert vilka de är, de är trots allt giganter. Så jag utlovar inget pris till den som kan pricka in alla fem, bara äran. DS.

Mer om: , , , , , , , ,
,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield