En kväll på Moderna: om sanningsanspråk och konstnärsroll

Frågan om vad som är makt och vem som formulerar vad som är makt är uppenbarligen något som engagerar, vilket sannerligen visade sig i gårdagens samtal i samband med öppningen 19 years och ett verktyg för att mäta maktModerna Museet. Det samtal mellan mig och utställningens curator Catrin Lundqvist om konstverken i utställningen, som var tänkt att vara i ungefär i en kvart-tjugo minuter, drog i väg till 45 minuter på grund av en anstormning av frågor från publiken. Mycket kom att handla om min metodik och om sanningsanspråk, och en del tid fick ägnas åt att reda ut vad verken faktiskt är och gör och vad som ligger bakom dem. Andra frågor var förvånansvärt personliga. Bitvis var diskussionen synnerligen intensiv. Det kändes kort sagt som en tämligen ovanlig kväll i konstvärlden.
För det första måste jag säga att jag verkligen uppskattade debatten (även om jag kan tycka att den bitvis blev för fokuserad på att reda ut begrepp). Jag ser många av mina verk som diskussionsmotorer (för att låna ett uttryck från en musei-intendent), där en del av intentionen är att uppmuntra till debatt eller samtal om en specifik fråga, samtidigt som de hjälper mig att förstå världen och att ”stiga ut i” den (för att citera en poet i ett av mina favoritavsnitt av ”Vita Huset”)
Det är samtidigt tydligt att frågan engagerar och provocerar, och jag kan inte säga mer just nu än att det var en ynnest att få uppleva det engagemanget på ett så påtagligt sätt. Jag är helt enkelt lite för slutkörd för att klara av några djuplodande analyser just nu, men jag kommer definitivt att försöka ge mig på sådana vid ett senare tillfälle.
För övrigt:
Konstnärskollegan Sara Vide Ericsson har laddat upp en massa fina bilder från evenemanget.
Maktvärdesindex rasade med nästan en hel procentenhet efter det att pressmeddelanden gått ut och utställningen öppnat. Det är ett rätt rejält ras det. Vad säger det?
Underlaget för maktvärdesindex (läs: antalet användare) har i sin tur ökat med nästan 25% under samma tidsperiod. I skrivande stund handlar det om 488 stycken användare (registrerade så väl som gäster).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield