Ny utställning med data i fokus

Den som av någon anledning råkar befinna sig i Marfa, Texas fredagen den 2 mars är hjärtligt välkomna till öppningen av utställningen Data Deluge på konsthallen Ballroom Marfa. Data Deluge är en samlingsutställning med konstnärer som använt data från nätet för att göra skulptur, bilder eller, som i mitt fall, video. Jag kommer tyvärr inte själv kunna närvara, men hoppas få tillfälle att åka dit senare i år. Utställningen håller på till den 8 juli. Marfa är annars mest känd som staden där den store amerikanske minimalisten Donald Judd slog sig ned i början på 70-talet för att så småningom köpa mark, en ranch och ett övergivet fort som blev konsthallen Chinati Foundation.
Data är en viktig komponent i många av mina arbeten, i form av historiska data, bild- och textarkiv, eller mätresultat för den delen, vilket delvis hänger samman med min ambition att försöka se omvärlden i ett större sammanhang. Data har dessutom en intressant funktion i dagens teknokratiska och sekulära samhälle, där det ges ett slags anspråk på att härbärgera en sanning som kan vaskas fram bara man har de rätta verktygen. Med ”sanning” menar jag att vi föreställer oss att sannolikheten är stor att det går att uppnå vissa givna resultat beroende på utfallet av datainsamling med statistisk säkerställda undersökningar, som till exempel enkäter, fokusgrupper och intervjuer, eller genom automatiserad insamling av data via olika elektroniska system. Det senare illustreras inte minst i diskussionerna kring hur data används inom robothandel (se till exempel dn, som har haft ett flertal artiklar om detta den senaste tiden) och av Google och Facebook. I mitt fall handlar det inte så mycket om att kunna visa upp en sanning som att skapa en bild av ett specifikt fenomen, eller att använda data i ett slags berättelse. Avsikten är inte att ta fram ett vetenskapligt hållbart resultat utan att visa på ett sammanhang, att väcka frågor.
Data Deluge
Ballroom Marfa, 2 mars – 8 juli, 2012
Curators: Rachel Gugelberger and Reynard Loki
Deltagande konstnärer: Rebeca Bollinger, Jon Brunberg, Jennifer Dalton, Anthony Discenza, Hans Haacke, Scott Hug, Loren Madsen, Michael Najjar, Roberto Pugliese, Adrien Segal, and Anna Von Mertens
Opening: Friday, 2 March, 6–8pm
Community Dinner, 8:30pm at the Capri
Luke R. DuBois with Bora Yoon Performance, 9:30pm at the Capri
Exhibition Walk-Thru with the Artists, Saturday, 3 March, 2pm
Ballroom Marfa
108 East San Antonio Street
Marfa, Texas 79843

Andra bloggar om , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield