De minst inflytelserika 2012

Med anledning av att Fokus har presenterat sin årliga lista över de 100 mest mäktiga i svea rike – den så kallade Makthavarlistan – så tyckte jag att det kunde finnas anledning att uppdatera min egen lista över de 30 minst inflytelserika grupperna i detta land. Listan gjordes ursprungligen som en replik till en artikel av Martin Ågaard i Aftonbladet 12/1 2012 och uppdaterades den 22/1.
Disclaimer: den här listan är inte baserad på någon vetenskaplig undersökning, utan på min subjektiva uppfattning om vilka grupper som jag tror har minst möjlighet att utöva inflytande i det svenska samhället (de med minst inflytande står överst i listan). Listan är inte på något sätt ”sann”.
Jag hoppas verkligen inte att någon tar illa vid sig av den här listan. Jag är inte ute efter att stigmatisera någon grupp eller person – utan jag vill visa på att det finns stora grupper i samhället som har mycket liten makt – och påminna om att dessa grupper inte får glömmas bort.
Om jag använder mig av en beteckning för en specifik grupp som företrädare för den gruppen reagerar negativt på så beror det helt och hållet på min egen okunskap – och jag kommer att korrigera den beteckningen om jag tycker att kritiken är relevant. Ni får gärna kritisera, föreslå ändringar eller anmärka på formuleringar.

Nyheter i årets lista

Jag har inte gjort några stora ändringar i årets lista jämfört med den som jag publicerade tidigare i år. Förra listans positioner anges inom parentes. En viktig ändring är att husdjur och gårdsdjur flyttats ut ur listan eftersom situationen för dessa grupper i samhället inte på ett enkelt sätt kan jämföras med människornas.
I några fall har jag låtit närliggande grupper dela på positionerna i årets lista. En del formuleringar har också ändrats.


1-3. Kliniskt döda (1), Hjärndöda (2), I koma (3)
4. Spädbarn (0-2 år) (4)
5. Barn 2-8 år (5)
6. Gravt utvecklingsstörda (6)
7. Gravt fysiskt sjuka (inlagda) (7)
8. Gravt psykiskt sjuka (omhändertagna) (8)
9. Gravt fysiskt handikappade (9)
10. Omyndigförklarade (12)
11. Interner (lägst i hierkarkin) (13)

12. Kidnappade (15)
13. Frihetsberövade (av ex. familj) (14)
14. Psykiskt sjuka (svår sjukdom, omhändertagna) (16)
15. Hemlösa (med missbruksproblem) (17)
16. Barn 8-12 år (18)
17. Slavarbetare (ex. prostituerade under slavliknande förh.) (19)

18. Tvångsomhändertagna barn och ungdomar (ny)
19. Flyktingar i väntan på asylbeslut (20)
20. Papperslösa (utan arbete) (21)
21. Tungt nakotikaberoende (22)
22. Tungt alkoholiserade (23)
23. Kroniskt sjuka (svår sjukdom, inlagda) (24)
24. Extremt fattiga (25)
25. Interner (26)

26. Ungdomar 13-17 år (ny)

27. Svårt fysiskt funktionshindrade (ej inlagda) (27)
28. Papperslösa (med arbete) (28)
29. Arbetslösa (utan a-kassa) (29)
30. Kroniskt sjuka (utförsäkrade) (30)

Hur många personer omfattar listan?

Här är lite statistik som kan hjälpa till att bringa ljus till den frågan. Jag fyller på efterhand som jag hittar fler siffror. Enligt siffrorna nedan skulle jag uppskatta antalet personer i listan till cirka 2.2 miljoner människor, eller ca 20% av befolkningen.

 • Enligt SCB är ca 1.9 miljoner svenskar under 18 år.
 • Enligt Socialstyrelsen (2012) är ca 34.000 personer hemlösa i Sverige.
 • Ca 0.5% av Sveriges befolkning (45.000 personer) har en måttlig eller grav utvecklingsstörning (lul.se). Hur många av dem som är barn och hur många som har en grav utvecklingsstörning har jag inte hittat.
 • Enligt CAN är antalet tunga alkoholmissbrukare i Sverige mellan 50.000 och 100.000 och antalet tunga narkomaner ca 29.000 (se också missbruksutredningen). Troligen ingår många av de hemlösa i de här grupperna.
 • Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10.000 och 35.000 papperslösa i landet idag enligt Vård för alla. Papperslös. Hur många av dem som är arbetslösa har jag ingen statistik på, men det torde vara merparten.

Not om begreppen makt och inflytande

Jämfört med den förra listan har jag bytt ut begreppet ”mest maktlös” mot ”minst inflytelserik”. Anledningarna är flera. För det första är begreppet ”mest maktlös” något av en oxymoron. För det andra ansluter jag mig till den modell som vissa maktteoretiker (t.ex. Lukes) använder sig av där makt i första hand används om det finns ett konfliktperspektiv mellan olika aktörer medan man i övriga fall använder ordet inflytande för att beskriva möjligheten att påverka det samhälle man lever i.

Grupperna som omfattas av den här listan har alltså sämre möjligheter än flertalet att påverka det samhälle de lever i – såväl lokalt som nationellt och globalt – på grund av funktionsnedsättningar, missbruk, ålder, frihetsberövande eller av annan orsak.

, , , ,

3 Svar på “De minst inflytelserika 2012”

 1. Pierre Gilly

  Det är en bättre lista än Abladets. Man skulle kunna lägga till stora väljargrupper som inga större politiska partier lyssnar på. Kärnkraftsmotståndare, de som inte vill ha vinster i välfärden, de som inte vill att Sverige ska kriga i Afghanistan osv.

  Svara
 2. Jon Brunberg

  Bra tanke! Jag funderar på hur man kan bygga vidare på listan och företrädare för majoritetsväljarna och delar av deras väljarkår lär ju garanterat hamna på den övre halvan. Överhuvudtaget är det enklast att börja med de med mest eller minst inflytande. Sen blir det lite av en utmaning.

  Svara
 3. Pingback: De minst inflytelserika 2013 | Makt som metafysik och mätbar enhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield