De minst inflytelserika 2013

Den 5 januari publicerade GP en lista över de mäktigaste göteborgarna. Nabila Abdul Fattah Ryback saknade bredd i listan och publicerade samma dag en utmärkt replik i form av en kompletterande lista på mäktiga göteborgare ”som inte är vit medel- eller överklass. Men likförbannat mäktiga”. Gott så!

Men som alltid när sådana här listor publiceras vill jag passa på att lyfta fram de som har minst makt och inflytande i samhället – de som har få eller inga möjligheter att påverka sin egen situation eller sin närmaste omgivning, och än mindre att påverka större skeenden och sätta agendor. Det handlar om grupper av människor som är helt eller delvis beroende av andras välvilja och omsorg men också om de som berövats friheten eller inte är myndiga. Sådana listor är inte alltför vanligt förekommande och därför är det dags för en uppdatering av min lista över de 30 grupper av människor i Sverige som har minst inflytande och därmed minst makt. Varsågoda!

Som vanligt inleder jag med följande brasklapp: Den här listan är inte baserad på någon vetenskaplig undersökning, utan på min subjektiva uppfattning om vilka grupper som jag tror har minst möjlighet att utöva inflytande i det svenska samhället (de minst inflytelserika står överst i listan). Listan är inte på något sätt ”sann”.
Jag är inte ute efter att stigmatisera någon grupp eller person i det svenska samhället – utan jag vill visa på att det finns stora grupper i Sverige som har mycket liten makt – och påminna om att dessa grupper inte får glömmas bort.
Min avsikt är att använda mig av grupp-beteckningar som företrädare för respektive grupp själva kan acceptera. Om jag misslyckats med detta så beror det helt och hållet på min egen okunskap – och jag kommer att göra korrigeringar om jag tycker att kritiken är relevant. 

Årets lista

Jag har inte gjort några stora ändringar jämfört med 2012 års lista. Förra årets placeringar anges inom parentes. Några formuleringar har ändrats, några grupper slagits ihop och en är ny. OBS! Notera att listan hypotetiskt kan fortsätta tills dess att vi kommit till de mäktigaste i landet. Dessa 30 poster kan alltså ses som den första delen av en lista som fortsätter upp till 100.

 1. Hjärndöda (1-3)
 2. Kliniskt döda (1-3)
 3. I koma el.dyl. tillstånd av medvetslöshet (1-3)
 4. Spädbarn (0-2 år) (4)
 5. Barn 2-8 år (5)
 6. Svårt utvecklingsstörda (6)
 7. Mycket svårt fysiskt sjuka (inlagda) (7)
 8. Mycket svårt psykiskt sjuka (omhändertagna) (8)
 9. Mycket svårt fysiskt handikappade (9)
 10. Omyndigförklarade (10)
 11. Interner (lägst i hierkarkin) (11)
 12. Kidnappade eller på annat sätt frihetsberövade (12/13)
 13. Svårt psykiskt sjuka (omhändertagna) (14)
 14. Hemlösa (med missbruksproblem) (15)
 15. Måttligt utvecklingsstörda (ny)
 16. Barn 8-12 år (16)
 17. Tvångsomhändertagna barn och ungdomar (18)
 18. Slavarbetare (17)
 19. Papperslösa (utan arbete) (20)
 20. Flyktingar i väntan på asylbeslut (19)
 21. Tungt nakotikaberoende (21)
 22. Tungt alkoholiserade (22)
 23. Svårt fysiskt sjuka (inlagda) (23)
 24. Extremt fattiga (24)
 25. Interner (flertalet) (25)
 26. Papperslösa (i arbete) (28)
 27. Ungdomar 13-17 år (26)
 28. Svårt funktionshindrade (ej inlagda) (27)
 29. Arbetslösa (utan a-kassa) (29)
 30. Kroniskt sjuka (utförsäkrade) (30)

Hur många personer omfattar listan?

Här är lite statistik som kan hjälpa till att bringa klarhet i den frågan. Jag fyller på efterhand som jag hittar fler siffror. Enligt siffrorna nedan skulle jag uppskatta antalet personer i listan till cirka 2.2 miljoner människor, eller ca 20% av befolkningen.

 • Enligt SCB är ca 1.9 miljoner svenskar under 18 år.
 • Enligt Socialstyrelsen (2012) är ca 34.000 personer hemlösa i Sverige.
 • Ca 0.5% av Sveriges befolkning (45.000 personer) har en måttlig eller grav utvecklingsstörning (lul.se). Hur många av dem som är barn och hur många som har en grav utvecklingsstörning har jag inte hittat information om.
 • Enligt CAN är antalet tunga alkoholmissbrukare i Sverige mellan 50.000 och 100.000 och antalet tunga narkomaner ca 29.000 (se också missbruksutredningen). Troligen ingår många av de hemlösa i de här grupperna.
 • Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10.000 och 35.000 papperslösa i landet idag enligt Vård för alla. Papperslös. Hur många av dem som är arbetslösa har jag ingen statistik på, men det torde vara merparten.
 • Enligt http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/ sitter ca 4300 personer varje dag i fängelse. Ca 10,000 är nyintagna årligen. 144 har livstidsstraff.
 • Antal arbetslösa i Sverige är enligt SCB 382,000. Ca 40% av dem (152,800 personer) får ingen ersättning alls utan är hänvisade till socialbidrag eller till att bli försörjda av sina anhöriga (källa: Arbetet). En del av dessa kan vara ungdomar 15-28 år.

Historik

Den första versionen av listan skapades 2012 som en replik till en artikel av Martin Ågaard i Aftonbladet 12/1 2012 och uppdaterades den 22/1. Den andra versionen publicerades i november 2012 när Fokus presenterade sin årliga lista över de 100 mest mäktiga i Sverige.

Om du har frågor eller synpunkter får du gärna kommentera nedan. Alla kommentarer modereras.

2 svar på “De minst inflytelserika 2013”

 1. Pierre Gilly

  Håller med om att hjärndöda bör toppa en sådan här lista. Men många forskare, inom till exempel pedagogik och drogrelaterade frågor ligger också pyrt till. De som vet mest tycks ofta ha minst inflytande över samhället. Men de kan i alla fall bestämma när de själva ska äta och så.

  Svara
 2. brunberg Inläggsförfattare

  Nu vet jag inte vet exakt vilken forskning du syftar på, men forskare är en intressant grupp i sammanhanget. Deras ekonomi och allmänna status är hög men deras resultat omsätts sällan i politik på kort sikt utom möjligen inom vissa områden (medicin, fysik etc) där deras kunskaper kan ha inflytande. Men platsar de på den här listan? Nej, det skulle jag inte säga. Om listan går från 1-100 så hamnar nog forskare generellt på den övre tredjedelen. De har trots allt resurserna och kunskaperna att få saker att hända.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield