Fb-dump 2013-2

1
A few pics from the posting of today’s last batch of Documents to the Finnish and German Heads of State. The Utopian World Championship | The Brioni experience and document delivery

2
Mapping Europe’s war on immigration – Le Monde diplomatique – English edition

3
The Cost of Being an Artist By Elena Sheppard

4
Tor Lindstrand: inlägg

Alarm. De fattiga överkonsumerar boende. Boverket slår ett slag för Thunderdomesamhället.

”De som har hyreslägenheter där bruksvärdehyran är lägre än vad marknadshyran skulle ha varit tillgodogör sig en ekonomisk förmån varje månad som hyresförhållandet består. De som har denna förmån konsumerar mer boende än de skulle ha gjort om hyran vore högre.”

5
Power Ekroth om Historieløst om kunstnerstipend

Norge blir Sverige mer og mer for hver dag. Tragisk! För Svennar: Norska kulturministern försvarade den extremt drastiska krigsförklaringen gentemot konstnärerna då de drog bort 15 miljoner från konstnärsstipendie-budgeten genom att i media förklara att förfatare som ex.vis Ibsen levde i fattidgdom. Här länk från författarföreningen som ger henne käftsmäll när de påminner henne om att de fick statligt ”diktargage”. Pinsamt för de blå-blå.

21/10 – 13/11 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield