Ta tillbaka maktbegreppet!

Man skulle i bland kunna tro att maktbegreppet var reserverat för politiken, vilket naturligtvis inte alls är fallet, och vilket jag bland annat vill visa med mitt maktverktyg. Jag är därmed ganska skeptisk när jag via Promemorian får höra att Fokus och Almedalsbloggen har skapat en ny blogg som heter makthavare.se. Att Fokus är involverat är kanske inte så konstigt med tanke på att man brukar ge ut en lista över de man anser är mäktigast i landet och mycket riktigt har man på makthavare.se Fokus gamla hederliga Wiki med en lång radda politiker, medie- och näringslivsfolk. Man skulle kunna säga att det är dags att ta tillbaka makten från politikerna, och då pratar jag inte om att göra revolution utan om att återerövra begreppet makt.

Naturligtvis har jag min egen makthavarlista i maktverktyget som består av de som valt att göra sina profiler publika. Den är inte lika lång som fokus lista och det finns en liten hake: ni måste mäta er makt först. Allt är inte gratis här i livet.

Andra bloggare om , , , , , ,

2 Svar på “Ta tillbaka maktbegreppet!”

 1. Jonas Morian

  Hej Jon! Vi på Makthavare.se menar inte heller att makt är förbehållet politiker och politiska tjänstemän. I vår wiki finns det även kungligheter, folk från näringsliv och föreningsliv med flera. Just nu skriver vi mest om frågor relaterade till valet till Europaparlamentet, men det kommer att komma mer av granskning av makthavare i andra sfärer än politiken.

  Svara
 2. Jon Brunberg

  Jonas,

  Jag tycker att Fokus makthavarlista, som ju makthavare.se är baserad på, är oproblematisk ur den synvinkeln att man genom den försöker sätta ljus på de som har den politiska och ekonomiska makten i Sverige i dag. Så långt fungerar tjänsten. Ni älskar politik och i den politiska sfären kanske horisonten kan utsträckas också till kungligheter och föreningsliv.

  Men, sedan blir det mer problematiskt för mi. Ur ett helhetsperspektiv har jag stora problem med listans pretentioner dels för den tycks bryta sambandet mellan politiker och väljare. Vi har trots allt en representativ demokrati och väljarnas idé om vad som är makt påverkar i högsta grad vem som tilldelas makt. Som vissa skulle säga: makt kan inte tas, den kan bara ges. Makt kan inte innehas, den kan bara lånas ut. Makthavare.se ger med andra ord ett top-down perspektiv på makten som inte precis utstrålar en kärlek till demokratin.

  Frånvaron av helhetsperspektiv visar sig också i avsaknaden av de akademiker som tenderar att vara inflytelserika i debatten om demokrati och omvärld. Var är filosoferna, idéhistorikerna, sociologerna, författarna, musikerna och konstnärerna? Psykologerna? Vilka idéer influerar egentligen makthavarna? Inga tycks det om man tittar på listan. Makthavare influeras möjligen av PR-byråer. Ger inte det en väl teknokratisk bild av makten?

  Jag skulle också kunna göra en postmodern kritik av det hela, men det är kanske en annan diskussion. Till sist är makthavarna på makthavare.se förstås välkomna att jämföra sin makt med sina väljare genom att mäta sin makt här på maktverktyget.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield