Med blicken mot hösten 2009

Det är dags att bryta tystnaden och se med tillförsikt mot den höst som kommer. Det kommer att bli en hel del resande under hösten och jag hoppas kunna leverera några rapporter från dessa även om de framför allt berör ett av mina andra projekt: The Polynational War Memorial.

Maktverktyget har annars i stort sett haft semester. Få har mätt sin makt under de senaste månaderna även om mätandet nu börjar skjuta fart igen så smått. Över 250 maktvärden finns nu registrerade i maktlistan. Trenden är generellt sett fallande.

I övrigt vill jag göra lite reklam för den nystartade tankesmedjan Federa. Den här bloggen ingår numera också i Federas bloggportal.

Intressant bloggläsning om makt hittar man på Bio Politikos som skriver om Jürgen Habermas och ”egenmaktbegreppet” i två delar (del 1 och del 2). Artiklarna tar upp begreppet egenmakt i förhållande till föreställningen om värdet av ”brukarinflytande” och ”deltagardemokrati” och ställer dessa begrepp mot begreppet ”deliberativ demokrati”. Biopolitikos förklarar skillnaden på detta sätt:

Om den deltagardemokratiska modellen i stor utsträckning hämtar sin inspiration från den grekiska stadsstatens direktdemokratiska och självstyrande ideal så utgår den deliberativa konceptionen närmast från den borgerliga offentlighetens ideal (som Habermas beskrivit i Borgerlig offentlighet): Ett rationellt grundat, konsensusorienterat samtal mellan jämlikar, fritt från såväl det politiska som det ekonomiska systemets styrning, där det bästa argumentets kraft fäller avgörandet.

Uppdatering:
Jag gillar min bokhylla. Den bjuder på ständiga överraskningar. I två år har Habermas Between Facts and Norm stått orörd, oöppnad, oläst. Nu läser jag på wikipedia att boken i fråga handlar just om deliberativ demokrati. Kanske dags att damma av volymen.

Andra bloggares åsikter om , , , , , ,
postat till:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield