Utopi och makt (relation och kontext)

A och B

Dagens diagram skiljer sig från de föregående (här och här) på så sätt att vi har tillfört två aktörer i leken; A och B, som med sina individuella målsättningar (U1) konkurrerar om precis samma mål (U2). A resp. B skulle kunna vara två löpare som deltar i en tävling. Bådas yttersta mål (U2) är att vinna tävlingen.

K och P

Loppet, eller tävlingen, betecknas med den nya komponententen ”K” som i ”kontext”. Kontexten avgör i detta fall vilket verktyg som A och B använder för att uppnå målet. ”P” kan inom ramen för ”K” innebära den taktik som A och B lägger upp var för sig, men också omfatta psykologiska förberedelser och träningsmetodik. Doping, eller att slå sönder knäskålarna på sina konkurrenter är även dessa legitima ”P” så länge som vi undviker att applicera ett moraliskt eller juridiskt regelverk på ”K” (vilket man förstås kan göra, men det är en annan historia).

M

”M” är i detta diagram de två tävlandes maktrelation. Inom kontexten ”K” i detta exempel, kan den bestå av styrkeförhållandet de tävlande emellan. A kanske har ett bättre personligt rekord än B, samtidigt som B har en erkänt bättre form än A. A har dessutom varit skadad en tid och precis börjat tävla igen. Relationen påverkar inte bara resultatet utan resultatet återverkar också på maktrelationen. Om B skulle slå A för första gången kanske maktrelationen förändras drastiskt.[1]

Maktrelationen A och B emellan kan dessutom ha många andra komponenter utanför tävlingen K som berör deras personliga förhållande till varandra eller omvärlden.

Jag skulle säga att ovanstående sätt att förklara maktbegreppet är tämligen konventionell mixad med en del postmodernism. Men hur kan man problematisera modellen? Vad händer om man i Althussers anda påstår att individen inte finns? Eller tvärtom: en konservativ syn på makten tycks helt utesluta M. Och hur kan använda den för att beskriva dekurrens-begreppet? Här finns, märker jag, en hel del att göra.

[1] Man skulle t.ex. kunna studera frågan om den sydfrikanske löparen Caster Semenyas kön utifrån modellen. Se DN1, DN2, DN3 och Trollhare

Andra bloggar om: , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield