I afton tolerans med Wendy Brown på Södra Teatern

Wendy Browns besök i Stockholm och framträdande på Södra Teatern i Tankeverkets regi kunde inte kommit lägligare. Hennes namn började poppa upp lite här och där under mitt arbete med att nagelfara toleransbegreppet, så jag beställde hennes bok Regulating Aversion – Tolerance in the Age of Identity and Empire (Princeton University Press, 2006, isbn 9780691136219) bara för några veckor sedan. Och nu dimper författaren själv ner i Stockholm för att hålla ett föredrag med titeln ”Civilisationens självbedrägerier: Jämlikhet, sekularism, tolerans”. Jag önskar bara att jag hade hunnit läsa boken. Annars vore allt perfekt.

Man behöver bara läsa bokens titel och en del av inledningen så förstår man att Brown är en enveten kritiker av tolerans som ett politiskt begrepp. Jag har nu bara läst brottstycken så jag hoppas bli mer upplyst senare i kväll, men jag måste ändå säga (och utan direkt relation till boken) att det finns en stor skillnad mellan hur vi ser på tolerans som politiskt begrepp och som psykologiskt eller socialt dito. För begreppet har verkligen bitit sig fast i politiken, där det fastnat i det klibbiga nät av hätska strider som handlar om det mångkulturella samhället, elitism och identitetspolitik.
Bortom den krigszonen är vi fortfarande i allmänhet tämligen toleranta mot varandra. Vi försöker med andra ord inte att förbjuda alla som inte tycker som vi (även om vi i bland skulle vilja). Vi behöver toleransen för att hålla ihop samhället, familjen och gruppen. Visst kan man se den påbjudna toleransen som ett uttryck för en ideologi som fungerar som en upprätthållare av normen i det liberala, demokratiska, västerländska samhället. Och visst kan man ha svårt att tolerera det ideologiska ramverket (inbegripen mig själv).
Frågan är bara om man i längden är betjänt av att vara intolerant mot de toleranta? I den frågan öppnar sig porten till toleransens etiska labyrint i all sin komplexitet.
Det ska bli spännande att höra vad Wendy Brown har att säga i frågan i kväll. Vi ses där.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WordPress Anti Spam by WP-SpamShield